môn văn

Thế nào là đoạn văn? Đoạn văn là một tập hợp câu liên kết chặt chẽ với nhau về nội dung và hình thức , diễn đạt hoàn chỉnh hay tương đối hoàn chỉnh một chủ đề bộ phận ở cấp độ nhỏ nhất nào đó trong chủ đề hoặc hệt hống chủ đề của toàn thể đoạn văn. Về mặt hình thức, đoạn văn luôn hoàn chỉnh, thể hiện ở chỗ: bắt đầu từ chữ cái viết hoa lùi đầu dòng , kết thúc bằng dấu chấm xuống dòng.

Để viết được một đoạn văn hay trước hết chúng ta phải nắm rõ các yêu cầu của đề bài. Phải trả lời được các câu hỏi: đề bài yêu cầu viết về cái gì? (nội dung) viết bao nhiêu dòng? (dung lượng) có yêu cầu cách thức viết hay không? (diễn dịch, song hành, quy nạp). Khi đã trả lời được các câu hỏi trên các em hãy tiến hành tìm ý cho đoạn văn, nghĩa là phải xác định chúng ta sẽ viết những gì?. Hãy gạch những ý chính ra giấy để giúp các em có thao tác viết đoạn văn nhanh hơn và không bị bỏ sót ý, phân đoạn này tương đương với việc lập dàn ý khi viết bài văn.

Để có một bài viết hiệu quả, học sinh cần chú ý một vấn đề đó là, một đoạn văn cũng cẫn có đầy đủ 3 phần: mở đoạn, thân đoạn, kết đoạn. Cũng như một bài văn có đầy đủ 3 phần: mở bài, thân bài, kết bài. Điểm khác nhau ở đây chỉ là, ba phần ( mở, thân, kết) của đoạn văn được viết trong cùng một đoạn, còn của bài văn được viết thành nhiều đoạn.

Khi đã xác định được những ý chính cho đoạn văn, chúng ta bắt đầu viết câu mở đoạn, câu mở đoạn có vai trò dẫn dắt vấn đề. Nếu có yêu cầu về việc trình bày đoạn văn thì cần thiết phải viết theo yêu cầu. Nếu không có yêu cầu cụ thể thì các em nên viết đoạn văn theo lối diễn dịch, tức là câu chủ đề nằm ở đầu đoạn, các câu sau triển khai ý cho câu chủ đề. Khi đã viết được câu mở đoạn, dựa vào những ý chính đã vạch ra trong giấy, chúng ta tiếp tục để viết thành đoạn văn. Khi đoạn văn đã có đầy đủ các ý chính thì hãy kết thúc đoạn văn bằng một câu kết. Lưu ý rằng, dù đoạn văn dài hay ngắn thì cũng phải có câu kết, bởi nó giữ vai trò quan trọng là gây ấn tượng cho người đọc, tổng kết lại vấn đề, hoặc mở rộng vấn đề. Trong trường hợp đoạn văn đang viết nằm trong bố cục của một bài văn thì câu kết còn có ý nghĩa là dấu hiệu của việc kết thúc một luận điểm để chuyển sang luận điểm khác.

Về dung lượng của đoạn văn. Nếu đề bài có yêu cầu về dung lượng thì  cẩn đảm bảo dung lượng theo đúng yêu cầu, có thể ngắn hoặc dài hơn một vài dòng chứ không nhất thiết phải chính xác.

Lưu ý khi viết đoạn văn là cần chú ý đến tính liên kết của đoạn, các câu phải có tính liên kết, bổ trợ cho nhau. Bên cạnh đó cũng cần chú ý về ngôn ngữ, chữ viết để đạt điểm cao cho bài làm của mình.