Bảng giá

Bảng giá gia sư

Lớp Học

Gia Sư Sinh Viên

vnđ/buổi

Gia Sư Giáo viên

vnđ/buổi

Giảng Viên Đại Học

vnđ/buổi

Cấp 1 100.000 - 120.000 200.000 - 250.000 250.000 - 300.000
Cấp 2 100.000 - 150.000 200.000 - 250.000 250.000 - 300.000
Cấp 3 120.000 -150.000 250.000 - 350.000 250.000 - 300.000
Luyện thi đại học 120.000 -150.000 220.000 - 250.000 250.000 - 300.000
Học nhóm 2 người 120.000 -150.000 200.000 - 250.000 250.000 - 300.000
Học nhóm từ 3 người trở lên 150.000-200.000 250.000-300.000 300.000 - 400.000

 

         TRUNG TÂM GIA SƯ SƯ PHẠM BÁCH KHOA

       Văn phòng : Số 4 Ngõ 358/55 Bùi Xương Trạch Thanh Xuân Hà Nội 

       Thầy Thu : 0987121489 ( phụ trách trung tâm )

        Fb : gia sư sư phạm bách khoa

        Website : giasusuphambachkhoa.com.vn

        Gmail :giasusuphambachkhoahanoi@gmail.com